"Žijeme folklorem!"
Zpracováváme písňový i taneční materiál
 rodného Valašska, východní oblasti Moravy a Slovenska.
"Keď si já zaspívám na vrchu poľany, jak dyby zahrály v kostele varhany..."
(lidová z Valašska)