O nás

Pěvecká skupina BLAženky vznikla na Vsetíně roku 2009 pod uměleckým vedením zpěvačky Kláry Blažkové.

Původně nesl dívčí sboreček název Kotár podle stejnojmenného vsetínského souboru, který jej zaštiťoval. Od svého vzniku se však skupina početně
i nadregionálně rozrostla a osamostatnila.

 

BLAženky se pravidelně účastní mezinárodních folklorních festivalů a veřejných i soukromých kulturních akcí: MFSF Jánošíkov dukát, MFF Strážnice,
MFF Vsetínský krpec, Valašské záření, Léto na Soláni, Setkání CM Valašského království, Kopaničárské slavnosti, apod.

Pěvecká skupina BLAženky zpracovává písňový repertoár nejen rodného Valašska, ale i Slovenska. Zdroji pro písňové úpravy skupiny jsou stěžejní moravské, slovenské i regionální sbírky lidových písní, autentické záznamy, obecní kroniky a další.

 

V současné době BLAženky čítají na třináct zpěvaček, vystupují jak bez hudby
(a cappella), tak za doprovodu např. cimbálové muziky Kosár Petra Valy. Velmi si však považují také spolupráce s Ensemble FLAIR či multiinstrimentalistou Marianem Friedlem.


Svými nahrávkami se podílely na profilových hudebních nosičích Kláry Blažkové & Ensemble FLAIR "V klíně rodných hor" nebo na vánočním CD "Navštívení" rožnovské muziky Kotár.

 

V roce 2019 spatřilo světlo světa první profilové CD BLAženek s názvem PRVÝ RAZ!, které bylo slavnostně uvedeno v rámci výročního programu Blaženosti nikdy dosti! 10. května na Vsetíně, jehož kmotrami se staly členky Ženské spevácke skupiny SĽUK.

 

BLAženky však nesdružují pouze šikovné zpěvačky, ale také zkušené tanečnice,
což se skupina snaží ve svém repertoáru a při veřejných vystoupeních uplatnit. Při náročnějších hudebních aranžmá s BLAženkami spolupracuje hudební upravovatel a multiinstrumentalista Jan Rokyta mladší.

A kdo jsou BLAženky?


Klára Blažková, Darina Budíková, Aneta Hrňová, Veronika Kachlová,
Lucie Kaminská,
Kristýna Krejčířová, Tereza Kučná, Markéta Lásková,
Iva Lešková,
Nikol Martincová, Anna Mrlinová, Michaela Pařízková,
a Jitka Trčková Šolková. 


Zkrátka šikovné zpěvačky ze Vsetína!